Ook meedoen aan Code Groen?

Kick-off seizoen 2017 -2018
18 september 2017
Bekijk de wereld circulair: Blue City inspireert!
6 november 2017
Alle berichten

Er zijn dit schooljaar nog enkele plaatsen beschikbaar voor Rotterdamse basisscholen om aan Code Groen deel te nemen! Hét kunstproject van Hofplein, Maas theater en dans en de SKVR waar kinderen van groep 7 & 8 worden uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan met vraagstukken uit de stad. Kwesties die aangeleverd worden door bedrijven uit onze Maasstad en te maken hebben met innovatie, duurzaamheid, bestuur/leiderschap of de Wij-maatschappij.

In het kort
• Ons gereedschap is KUNST, in al haar verschijningsvormen. Met kunst wordt de denkkracht van kinderen geactiveerd en de verbeelding en creativiteit gebruikt om te onderzoeken en oplossingen te bedenken voor actuele stedelijke vraagstukken
• Code Groen is vakoverstijgend en kan in het curriculum van de school opgenomen worden als les-vervangend aanbod
• Code Groen sluit aan bij het onderwijs van de toekomst waar kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting van leerlingen centraal staat.

Goed om te weten
• Er zijn geen directe kosten verbonden voor de school
• Deelname kan nog in de periode december 2017 – maart 2018
• Het is speciaal voor groep 7 & 8 uit het basisonderwijs
• Het programma bestaat uit 1x dagdeel bedrijfsbezoek en 5x dagdeel projectweek
• De school is medeorganisator, faciliteert in ruimte en verzorgt eventuele materialen
• De lessen vinden plaats tijdens het reguliere lesprogramma (Code Groen is les-vervangend)
• Eindpresentatie voor alle deelnemende scholen is op 27 maart 2018

Wil je Code Groen live aan het werk zien?
Dat kan! Begin november gaan de volgende vier scholen met Code Groen aan de slag: De Waterlelie, De Oscar Romero School, Park16hoven en OBS Het Landje. Stuur ons een mail via info@codegroen010.nl dan maken we een bezoek mogelijk en stemmen graag de praktische zaken met je af.